Novosti

U posjeti mještanima MO Rečica i MO Šišljavić

10. listopada 2019. godine odraži smo mini tribine u MO Rečica i MO Šišljavić i upoznali građane s načinima odgovornog postupanja s otpadom.