Naziv projekta:

Projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom ‘Pametno odloži #BoljiKarlovac složi’

Osnovne informacije o projektu

Spriječavanje nastanka otpada. Kompostiranje kod kuće. Ponovno upotrebljavanje predmeta. Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Naziv korisnika:
Grad Karlovac

Informacije

Ciljana skupina

Projekta

Građani, turisti, odgojno-obrazovne institucije, edukatori, djeca i mladi, poslovna javnost.

Ciljevi

Projekta

– Spriječiti nastanak otpada.
– Kompostirati kod kuće.
– Ponovno upotrebljavati predmete.
– Odvojeno prikupljati komunalni otpad.

Razdoblje Provedbe

Projekta

Od 13. lipnja 2018. godine.
Do 7. siječnja 2020. godine.

Ukupna vrijednost

Projekta

1.193.352,50 HRK.

EU Sufinanciranje

Projekta

1.014.349,62 HRK.

Informiranje

Projekta

– Razlozi prijelaza na kružno gospodarstvo
– Važnost gospodarenja otpadom
– Zaštita i učinkovitije upravljanje resursima
– Uloga potrošača u prijelazu
– Postupci obrade otpada

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Grada Karlovca

Kružno vs
Linearno gospodarstvo

Ukratko, kružno gospodarstvo je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna i duža vrijednost proizvoda. Na ovaj način smanjuje se količina otpada.
Za usporedbu, u linearnom modelu gospodarstva proizvodi se bacaju nakon korištenja što zahtijeva velike količine jeftinih materijala i energije, stvara velike količine otpada i onečišćuje okolinu.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.