Izjava o privatnosti za PametnoOdlozi.eu

Pametno Odloži i povezane platforme (www.pametnoodlozi.eu) prikupljaju neke osobne podatke klijenata i posjetitelja.

Vlasnik i Voditelj Obrade

Grad Karlovac – Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac – Hrvatska (dalje u tekstu: „Vlasnik“)

Kontakt: komunalno-redarstvo@karlovac.hr

 

Vrste prikupljenih podataka

Vrste osobnih podataka koje Vlasnik prikuplja, bilo putem web stranice ili drugih kanala, bilo samostalno ili putem trećih strana, su: kolačići; podaci o korištenju; ime i prezime fizičke osobe, adresa e-pošte fizičke osobe, i ostale podatke.

Detalji o svakoj vrsti osobnih podataka koje Vlasnik prikuplja su navedeni u posebnom dijelu ove Izjave o Privatnosti ili specifičnim tekstom prikazanim prije samog prikupljanja podataka.

Osobni podaci mogu biti slobodno dani od strane korisnika ili, u slučaju Podataka o korištenju, prikupljeni automatizmom korištenjem službnenih web stranica ili putem trećih strana.

Osim ako nije iskazano drugačije, svi zahtjevi za prikupljanje podataka su obavezni, a svako odbijanje pružanje traženih podataka može onemogućiti Vlasnicima da pružaju usluge i informacije. U slučajevima kada je specifično naznačeno da neki od podataka nisu obavezni, korisnici su slobodni odbiti pružiti tražene informacije bez ikakvih posljedica na funkcionalnosti web stranice, pružanje usluga i pružanje informacija.

Korisnici koji nisu sigurni koji osobni podaci su obavezni za ispravnu pružanje usluga i korištenje web stranica dobrodošli su kontaktirati Vlasnika.

Bilo koje korištenje Kolačića – ili ostalih alata za praćenje – od strane službenih web stranica ili trećih strana korištenih na službenim web stranicama služi za unaprjeđenje web stranice i uređenje dostupnih informacija, uz bilo koje ostale svrhe objašnjene u ovom dokumentu ili drugim povezanim dokumentima, ako postoje.

Korisnici su odgovorni za bilo koje osobne podatke prikupljene od trećih strana koje su pridobijene, objavljene ili podijeljene sa Vlasnikom, i potvrđuju da imaju pravovaljane privole za pružanje podataka Vlasniku.

Način i mjesto obrade podataka

Metode obrade

Vlasnik poduzima odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu od neovlaštenog pristupa, otkrivanje, izmjenu ili neovlašteno uništenje podataka.

Obrada podataka odvija se na računalima i/ili ostalim IT alatima, prateći sve organizacijske postupke i načine koji su strogo povezani sa naznačenim ciljevima. U nekim slučajevima, osim Vlasnika, podaci mogu biti dostupni određenim osobama zaduženima ili uključenima u poslovanje Vlasnika (administracija, prodaja, marketing, pravno, sistemi, itd.) ili trećim osobama (kao što su pružatelji tehničkih i Internet usluga, hosting pružatelji, pružatelji servera za razmjenu elektroničke pošte, IT tvrtke, agencije za komunikaciju, itd.) koje su određene, ako je potrebno, kao izvršitelji obrade od strane Vlasnika. Ažurna lista trećih strana koje imaju spomenuti pristup može biti zatražen od Vlasnika u bilo kojem trenutku.

Pravna osnova za obradu

Vlasnik može obraditi osobne podatke koji se odnose na korisnike ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • Korisnici su dali privolu za jednu ili više svrha. Napomena: Prema nekim zakonima i odredbama, Vlasnik može vršiti obradu osobnih podataka sve dok posjetitelj izričito ne odbije takvu obradu („isključenje“), bez oslanjanja na privole i suglasnosti ili neku od sljedećih pravnih osnovi. Međutim, ova pravna osnova se ne primjenjuje kad god je obrada osobnih podataka podložna Europskim zakonima o zaštiti podataka;
 • Kada je pružanje podataka neophodno za izvršenje ugovora sa korisnikom ili bilo koje druge predugovorne obveze;
 • Obrada je neophodna za poštivanje zakonske obveze kojoj Vlasnik podliježe;
 • Obrada se odnosi na zadatak koji se obavlja u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti koja je povjerena Vlasniku;
 • Obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje vodi Vlasnik ili treća strana.

U svakom slučaju, Vlasnik će rado pomoći u pojašnjavanju specifičnih pravnih osnova koje se odnose na obradu, odnosno da li je zakonska obveza vezana za zakonsku ili ugovornu obvezu ili neophodan uvjet za sklapanje ugovora.

Mjesto obrade podataka

Podaci se obrađuju u poslovnim uredima Vlasnika i na drugim mjestima na kojima se nalaze stranke uključene u obradu.

Ovisno o lokaciji korisnika, prijenos podataka može uključivati prijenos korisničkih podataka u neku drugu zemlju osim vlastite. Da bi saznali više o mjestu obrade tako prenesenih podataka, korisnici mogu provjeriti odjeljak koji sadrži pojedinosti o obradi osobnih podataka.

Korisnici također imaju pravo saznati informacije o pravnoj osnovi prijenosa podataka u zemlju izvan Europske Unije ili bilo kojoj međunarodnoj organizaciji kojom se uređuje međunarodno javno pravo uspostavljeno od strane dviju ili više država, kao što je UN, te o poduzetim sigurnosnim mjerama od strane Vlasnika kako bi zaštitili podatke.

Ako se bilo kakvi takvi prijenosi odvijaju, posjetitelji mogu saznati više provjerom relevantnih odjeljaka ovog dokumenta ili se obratiti Vlasniku koristeći podatke navedene u odjeljku za kontakt.

Vrijeme zadržavanja podataka

Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju dokle god to zahtijeva svrha za koju su prikupljeni.

Stoga:

 • Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz obavljanje ugovora između Vlasnika i Posjetitelja bit će zadržani sve dok se takav ugovor ne provede u potpunosti, a nakon toga maksimalno dvije godine.
 • Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa Vlasnika zadržavaju koliko je potrebno za ispunjenje takvih svrha. Korisnici mogu pronaći određene informacije vezane uz legitimne interese koje vodi Vlasnik u relevantnim odjeljcima ovog dokumenta ili kontaktiranjem Vlasnika.

Vlasniku se može dopustiti zadržavanje osobnih podataka i na duže vrijeme, u slučajevima kada korisnik da suglasnost za takvu obradu i pod uvjetom da takva privola nije opozvana. Nadalje, vlasnik može biti dužan čuvati osobne podatke na duži vremenski rok, kada je tako uvjetovano zakonskim obvezama ili po nalogu nadležnog tijela.

Nakon što istekne razdoblje čuvanja, osobni se podaci brišu. Stoga, prava na pristup, prava na brisanje, prava na ispravak i prava na prenosivost podataka ne mogu se provesti nakon isteka roka čuvanja.

Svrha obrade

Podaci o korisniku prikupljaju se kako bi omogućili Vlasniku pružanje usluga, kao i za sljedeće svrhe: analitika i statistika; kontaktiranje posjetitelja i klijenata; kreiranje ponude i ispunjenje ugovornih obveza; i zaštita protiv neželjenog (SPAM) sadržaja.

Korisnici mogu pronaći daljnje detaljne informacije o takvim oblicima obrade te o specifičnim osobnim podacima koji se koriste za svaku svrhu u odgovarajućim odjeljcima ovog dokumenta.

Detaljne informacije o obradi osobnih podataka

Osobni se podaci prikupljaju u sljedeće svrhe i koristeći sljedeće usluge:

·       Analitika i statistika

Usluge sadržane u ovom odjeljku omogućuju Vlasniku praćenje i analizu web prometa na službenim web stranicama te se može koristiti za praćenje ponašanja korisnika.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je usluga web analize tvrtke Google Inc. (“Google”). Google koristi prikupljene podatke kako bi pratio i agregirao upotrebu ove web stranice, pripremio izvješća o takvim aktivnostima i dijelio ih s drugim Google uslugama.

Google može koristiti prikupljene podatke za pripremu i prilagodbu oglasa na vlastitoj oglasnoj mreži (Google AdWords).

Prikupljeni osobni podaci: kolačići i podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Google Izjava o Privatnosti – Otkaži Praćenje.

·       Kontaktiranje posjetitelja i klijenata

Kontakt obrazac na službenim web stranicama

Popunjavanjem obrasca za kontakt s podacima, posjetitelj ovlašćuje Vlasnika da koristi ove podatke kako bi odgovorio na zahtjeve za informacijama, ponudama ili bilo kakvim drugim vrstama zahtjeva, kako je naznačeno u zaglavlju obrasca.

Prikupljeni osobni podaci: ime i prezime fizičke osobe zastupnika; kontakt broj fizičke osobe zastupnika; OIB fizičke osobe zastupnika; adresa e-pošte fizičke osobe zastupnika; ime tvrtke; OIB tvrtke; kontakt broj tvrtke; adresa tvrtke; država tvrtke; adresa e-pošte tvrtke; poštanski broj tvrtke; grad tvrtke; službena web stranica tvrtke; te razne ostale podatke.

·       Kreiranje ponude i ispunjenje ugovornih obveza

Vlasnik ima zakonsku obvezu prikupiti osnovne podatke o tvrtki, odnosno obrtu, odnosno drugoj pravnoj osobi, kako bi kreirao ponudu za klijenta i ispunio ugovorne obveze. Vlasnik će takve podatke prikupiti direktno od klijenta ili, ukoliko je to moguće, putem važećih javnih registara.

·       Zaštita protiv neželjenog (SPAM) sadržaja

Ova vrsta usluge analizira promet službenih web stranica, koji potencijalno sadrži osobne podatke korisnika, s ciljem da iz prometa filtrira posjetitelje, poruke i sadržaje koji su prepoznati kao neželjeni (SPAM).

Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA je usluga zaštite od neželjenog (SPAM) sadržaja od Google Inc.
Upotreba reCAPTCHA-e podliježe Google Polici o privatnosti i Uvjetima Korištenja.

Prikupljeni osobni podaci: Kolačići i podaci o korištenju.

Mjesto obrade: Sjedinjene Američke Države – Google Izjava o Privatnosti.

Prava korisnika

Korisnici mogu ostvariti određena prava u vezi s podacima koje je obradio Vlasnik.

Konkretno, korisnici imaju pravo učiniti sljedeće:

 • Povući svoje privole u bilo koje vrijeme. Korisnici imaju pravo povući pristanak ako su prethodno dali privolu na obradu osobnih podataka.
 • Prigovor na obradu svojih podataka. Korisnici imaju pravo prigovora u vezi obrade svojih podataka ako se obrada provodi na pravnoj osnovi, osim privole. Daljnje pojedinosti navedene su u posebnom odjeljku ispod.
 • Pristup svojim podacima. Korisnici imaju, obrađuje li Vlasnik podatke, zatražiti otkrivanje određenih aspekta obrade i dobiti kopiju podataka koji se obrađuju.
 • Provjeriti i tražiti ispravak. Korisnici imaju pravo provjeriti točnost svojih podataka i zatražiti ažuriranje ili ispravljanje podataka.
 • Ograničiti obradu svojih podataka. Korisnici u određenim okolnostima imaju pravo ograničiti obradu podataka. U tom slučaju Vlasnik neće obrađivati njihove podatke u bilo koju svrhu osim pohrane.
 • Zatražiti brisanje ili drugačije uklanjanje svojih osobnih podataka. Korisnici imaju pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti brisanje svojih podataka od Vlasnika i dobiti potvrdu o brisanju.
 • Zaprimiti svoje podatke i prenijeti ih drugom voditelju. Korisnici imaju pravo zaprimiti svoje podatke u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu i, ako je to tehnički izvedivo, prenijeti ih drugom voditelju podataka bez ikakvih smetnji. Ova se odredba primjenjuje pod uvjetom da se podaci obrađuju automatiziranim sredstvima i da se obrada temelji na privoli posjetitelja u ugovoru kojem posjetitelj pripada ili na temelju ugovornih obveza.
 • Uložiti prigovor. Korisnici imaju pravo podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Pojedinosti o pravu na prigovor na obradu svojih podataka

Kada se osobni podaci obrađuju radi javnog interesa, u obavljanju službene vlasti koja pripada Vlasniku ili u svrhe legitimnih interesa koje vodi Vlasnik, korisnici imaju pravo prigovora takvoj obradi u slučaju kada postoji pravna osnova koji se odnosi na njihovu konkretnu situaciju kako bi opravdali prigovor.

Nadalje, ako se njihovi osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog marketinga, korisnici mogu prigovoriti na takvu obradu u bilo kojem trenutku bez ikakvog opravdanja.

Da bi saznali obrađuje li Vlasnik osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, korisnici se mogu uputiti u relevantne odjeljke ovog dokumenta.

Kako ostvariti prava

Svi zahtjevi za ostvarivanje gore navedenih prava za korisnike mogu se uputiti Vlasniku kroz pojedinosti o kontaktu navedene u ovom dokumentu. Zahtjevi se ostvaruju besplatno, a Vlasnik će ih riješiti što je ranije moguće i uvijek u roku od mjesec dana.

Dodatne informacije o prikupljanju i obradi podataka

Pravne radnje

Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u zakonske svrhe od strane Vlasnika na sudu ili u fazama koje mogu dovesti do pravnih radnji koje proizlaze iz nepravilnog korištenja ove web stranice ili povezanih usluga.

Korisnici izjavljuju da su svjesni da Vlasnik može otkriti neke ili sve njihove osobne podatke na zahtjev javnih tijela.

Dodatne informacije o osobnim podacima korisnika

Osim podataka sadržanih u ovoj Izjavi o privatnosti, Vlasnik može korisniku dati dodatne i kontekstualne informacije o određenim uslugama ili prikupljanju i obradi osobnih podataka na zahtjev.

Sistemski zapisnici i održavanje

Za potrebe korištenja i održavanja službenih web stranica i bilo kojih usluga treće strane mogu prikupljati datoteke koje bilježe interakciju sa web stranicom (dnevnici sustava ili sistemski zapisnici), te za tu svrhu koriste druge osobne podatke (kao što je IP adresa).

Informacije koje nisu sadržane u ovoj Izjavi

Više detalja o prikupljanju ili obradi osobnih podataka može se zatražiti od Vlasnika u bilo kojem trenutku. Molimo pogledajte kontakt podatke na početku ovog dokumenta.

Kako se obrađuju zahtjevi “Do Not Track”

Službena web stranica ne podržava i ne poštuje „Do Not Track“ zahtjeve web preglednika.

Da biste utvrdili hoće li neka od usluga treće strane poštivati „Do Not Track” zahtjeve web preglednika, pročitajte njihove izjave o privatnosti.

Izmjene

Vlasnik zadržava pravo izmjene Ove Izjave o privatnosti u bilo koje vrijeme, te će obavijestiti svoje korisnike o promjenama putem službenih kanala i/ili – koliko je to tehnički i pravno izvedivo – slanje obavijesti posjetiteljima i klijentima putem bilo kakvih kontaktnih podataka dostupnim Vlasniku. Preporučljivo je često provjeriti ovaj dokument, odnoseći se na datum posljednje izmjene navedene na dnu.

Ukoliko promjene utječu na postupke obrade obavljene na temelju suglasnosti korisnika, Vlasnik će prikupiti nove privole od posjetitelja i klijenata gdje je potrebno.

Definicije i pravne napomene

Osobni podaci (ili podaci)

Sve informacije koje izravno, neizravno ili u vezi s drugim informacijama – uključujući osobni identifikacijski broj – omogućuju identifikaciju ili identifikaciju fizičke osobe.

Podaci o korištenju

Informacije prikupljene automatski putem platformi Vlasnika (ili usluge trećih strana koje se koriste Vlasnikovim platformama), što može uključivati: IP adrese ili nazive domena računala koja koriste posjetitelji koji koriste ovu web stranicu, URI adrese (Uniform Resource Identifier), vrijeme zahtjeva, način korištenja zahtjeva za slanje zahtjeva poslužitelju, veličina zaprimljene datoteke u odgovoru, numerički kod koji pokazuje status odgovora poslužitelja (uspješan ishod, pogreška itd.), zemlja podrijetla , značajke preglednika i operacijskog sustava koji koristi posjetitelj, različite vremenske detalje po posjetu (npr. vrijeme provedeno na svakoj stranici unutar web mjesta) i pojedinosti o putu koji posjetitelj slijedi unutar web stranice s posebnim osvrtom na slijed stranica posjećenih stranica i ostale parametre o operacijskom sustavu uređaja i/ili IT okruženje korisnika.

Korisnik

Pojedinac sa statusom klijenta, potencijalnog klijenta ili posjetitelja web stranice koji koristi usluge vlasnika (uključujući službene web stranice), i koji se, ako nije drugačije navedeno, podudara se sa Predmetom podataka.

Predmet podataka

Fizička osoba, odnosno korisnik, na koju se odnose Osobni podaci.

Izvršitelj obrade (ili Nadglednik obrade)

Fizička ili pravna osoba, javne ovlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade, kako je opisano u ovim pravilima o privatnosti

Voditelj obrade (ili Vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javne ovlasti, agencija ili drugo tijelo koje, samostalno ili skupno sa trećim stranama, određuje svrhu i način obrade Osobnih podataka, uključujući sigurnosne mjere vezane uz rad i pružanje usluga Vlasnika. Voditelj obrade, osim ako nije drugačije navedeno, je vlasnik relevantnih platformi.

Web stranica/mjesto

Web stranica, odnosno web mjesto www.pametnoodlozi.eu, je način kojim se Osobni podaci prikupljaju i obrađuju.

Usluga

Usluga, ili više njih, koju pruža ova web stranica kao što je opisano u relativnim terminima (ako je dostupno) i na ovom web mjestu/stranici.

Europska Unija (ili EU)

Osim ako nije drugačije navedeno, svi navodi Europske Unije u okviru ovog dokumenta uključuju sve trenutne članice Europske unije i Europski gospodarski prostor.

Kolačići

Mali skup podataka pohranjenih na posjetiteljevom uređaju.

Pravne informacije

Ova Izjava o privatnosti pripremljena je na temelju odredbi višestrukih zakona, uključujući i čl. 13/14 Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka, poznatije kao GDPR).

Zadnje ažuriranje: 29. svibnja, 2019.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.