Događanja

Mini tribine za mještane MO Orlovac, MO Gradac i MO Pokupska dolina

07. listopada 2019. godine održane su 2 mini tribine: 1 u MO Orlovac i 1 u MO Gradac gdje su se pridružili i mještani MO Pokupska dolina. Mještani su se upoznali s 4 specifična cilja projekta: sprječavanje nastanka otpada, recikliranje, kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.