Recikliraj!

Dostupna reciklažna dvorišta

Građanima grada Karlovca na raspolaganju su dva reciklažna dvorišta:
na Ilovcu (Zagrebačka 17d) i na Maloj Švarči (Ulica dr. Slavka Rozgaja 5a).

U reciklažna dvorišta građani mogu dovesti te besplatno odložiti 48 vrsta otpada od čega 22 vrste opasnog.

Popis otpada možete vidjeti ovdje: http://www.cistocaka.hr/wp-content/uploads/2011/01/images_banners_WEB_SADRZAJ_2016_dodatak_III.pdf

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

  • ponedjeljak, srijeda, petak od 7 do 15 sati,
  • utorak i četvrtak od 12 do 20 sati te
  • subota od 7 do 15 sati.

Tijekom godine, građanima je prema godišnjem Planu na raspolaganju i mobilno reciklažno dvorište.

Reciklažno dvorište Ilovac
Reciklažno dvorište Mala Švarča
Mobilno reciklažno dvorište

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.