Prijavi komunalni problem

U tvojoj ulici je nagomilan krupni otpad? Vaša kuća/zgrada ima problem s odvozom otpada? U vašem susjedstvu je niknuo ilegalni deponij?

Prijavi
Daj nam prijedlog

U susjednom parku nedostaje koš za otpatke? Imaš ideju kako Karlovac učiniti čišćim i ljepšim?

Predloži
Pohvali se

Pošalji nam svoje fotografije – kako odlažeš otpad, što izrađuješ od otpada…

Pohvali se
Postavi pitanje

Imaš neki drugi prijedlog ili pitanje?

Pitaj

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.