Događanja

Mini tribine u MO Vukmanić, MO Knez Gorica i MO Cerovac Vukmanićki

15. listopada 2019. godine održana je mini tribina za 3 mjesna odbora: u MO Vukmanić održana je tribina za mještane Vukmanića i MO Knez Gorica, dok je druga tribina održana u MO Vukmanićki Cerovac. Predstavnik udruge Carpe Diem upoznao je mještane o odgovornom postupanju s otpadom i to o: sprječavanju nastanka otpada, recikliranju, kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.