Novosti

Radionice u OŠ Skakavac i PŠ Vukmanićki Cerovac

15. listopada 2019. održane su radionice u OŠ Skakavac za učenike 2. razreda koji su učili o kućnom kompostiranju i u PŠ Vukmanićki Cerovac za učenike 1.-4. razreda koji su učili o kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.