Kontakt

Imate pitanje?

Nema problema.

Projekt izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi

Pošalji e-poštu

Grad Karlovac
Banjavčićeva 9,
47000, Karlovac,
Hrvatska

Tel: +385 47 628 144
Fax: +385 47 628 144
www.karlovac.hr
komunalno-redarstvo@karlovac.hr

Kontakt obrazac

Ostali kontakti

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.