Novosti i događanja

Novosti i događanja vezana uz projekt, pozivi na sudjelovanje i ostale obavijesti Grada Karlovca.

DogađanjaNovosti
09/12/2019

Mini tribine u GČ Grabrik i GČ Mostanje

05. prosinca 2019. održane su mini tribine za stanovnike GČ Grabrik i GČ Mostanje  na temu kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada.
DogađanjaNovosti
09/12/2019

Mini tribine u MO Ladvenjak i MO Tušilović

04. prosinca 2019. održane su mini tribine za mještane MO Ladvenjak i MO Tušilović na temu kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada.
DogađanjaNovosti
04/12/2019

Održane mini tribine u GČ Dubovac i MO Velika Jelsa

03. prosinca 2019. održane su još dvije mini tribine i to u GČ Dubovaac i MO Velika Jelsa. Tema tribina bila je kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada.
DogađanjaNovosti
29/11/2019

O kompostiranju u GČ Novi Centar i MO Borlin

28. studenog održane su dvije mini tribine na temu kompostiranja i odvojenog prikupljanja otpada. u MO Borlin i GČ Novi Centar.  
DogađanjaNovosti
29/11/2019

Održane mini tribine u MO Donje Pokupje i MO Mahično-Tuškani

Održane još 2 mini tribine u MO Donje Pokupje i MO Mahično-Tuškani. Mještani su imali priliku čuti još dodatne informacije o kompostiranju i odvojenom prikupljanju otpada.
DogađanjaNovosti
28/11/2019

Mini tribine u MO Utinja-Sjeničak i MO Skakavac

26. studenog 2019. održane su i 2. po redu mini tribine u MO Utinja-Sjeničak i MO Skakavac. Mještani su se ovaj put detaljnije upoznali s kompostiranjem i odvojenim prikupljanjem otpada.…