Novosti i događanja

Novosti i događanja vezana uz projekt, pozivi na sudjelovanje i ostale obavijesti

Novosti
14/10/2021

Podjela spremnika za biootpad

Kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, a time i količine otpada na Odlagalištu, te općenito povećale količine odvojeno prikupljenog otpada, Čistoća d.o.o. Karlovac u kolovozu je…
Edukacija
07/10/2021

Što se odlaže, a što se ne odlaže u žuti, plavi i smeđi spremnik?

  Što se odlaže, a što se ne odlaže u žuti, plavi i smeđi spremnik? 🙂
Novosti
27/09/2021

12. sajam udruga – info kutak o odvajanju otpada

U subotu, 25. rujna u Karlovcu je održan 12. sajam udruga na kojem je i Čistoća Karlovac imala svoj info kutak na kojem su građani mogli doznati informacije o odvajanju…
Novosti
03/09/2021

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u rujnu

Od idućeg tjedna mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu. U ponedjeljak 6. rujna bit će postavljeno prvo u MO Mahično – Tuškani, a potom isti dan u MO Donje…
Novosti
04/08/2021

Započelo postavljanje 1100 spremnika za biootpad

Grad Karlovac zajedno s tvrtkom Čistoća d.o.o. Karlovac putem EU sredstava nabavio je 22 680 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada - 10 750 za otpadni papir/karton, 10 750 za otpadnu…
Novosti
06/07/2021

Uređenje prostora za odlaganje krupnog otpada na Odlagalištu

U sklopu sanacije Odlagališta otpada Ilovac u tijeku je uređenje prostora za odlaganje krupnog otpada. Predviđena je izgradnja asfaltiranog platoa za glomazni otpad uz postojeći plato za balirku kao i…

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.