Događanja

U veselom društvu mandolinaca PŠ Hrnetić

16. listopada 2019. uživali smo u društvu djece PŠ Hrnetić te učili o kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.