DogađanjaNovosti

Održane mini tribine u MO Donje Pokupje i MO Mahično-Tuškani

Održane još 2 mini tribine u MO Donje Pokupje i MO Mahično-Tuškani. Mještani su imali priliku čuti još dodatne informacije o kompostiranju i odvojenom prikupljanju otpada.