Novosti

Mini tribina u MO Zadobarje i MO Mala Jelsa

19. rujna 2019. godine održane su 2 mini tribine; jedna za stanovnike MO Zadobarje u 17:30 i jedna za stanovnike MO Mala Jelsa u 18:30. Tribine su održali predstavnici udruge Carpe Diem, a tema tribina bila je odgovorno postupanje s otpadom s osvrtom na recikliranje, kompostiranje, ponovnu uporabu predmeta i sprečavanje nastanka otpada.