Novosti

Reciklažna dvorišta slave rođendan :)

Reciklažno dvorište na Maloj Švarči ovih dana obilježava 2 godine od kako je otvoreno, a Reciklažno dvorište na Ilovcu bilježi 5 godina kako je na raspolaganju građanima.  Tim povodom jučer, danas i u subotu 23. listopada, svi građani koji će otpad dovesti na reciklažna dvorišta, na poklon će dobit sadnicu maćuhice, a moći će se i na info-štandu Čistoće dodatno informirati o odvajanju otpada.

Kako je izjavio voditelj Odlagališta i reciklažnih dvorišta Milan Vučinić, u 2017. godini sakupljeno je 38 tona otpada na Ilovcu, a do 30. rujna ove godine 586 tona, što je 17 puta više. „Što se opasnog otpada na Ilovcu tiče, krenuli smo s 460 kg, a  završili sa 70 tona samo na Ilovcu. Prije dvije godine kad je s radom započelo Reciklažno dvorište Mala Švarča, zadovoljavajući bi rezultat bio i da se sakupilo 40 tona, a skupljene su 403 tone“, rekao je Milan Vučinić.

Akciju je podržala zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić koja se zahvalila svim građanima koji savjesno odvajaju otpad. Istaknula je kako je cilj ove aktivnosti što više potaknuti građane na korištenje reciklažnih dvorišta i odvajanje otpada, te naglasila značaj informiranja i edukacije građana o odvajanju otpada.