Novosti

Podjela spremnika za biootpad

Kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, a time i količine otpada na Odlagalištu, te općenito povećale količine odvojeno prikupljenog otpada, Čistoća d.o.o. Karlovac u kolovozu je započela s prvom fazom podjele smeđih spremnika za biootpad za zgrade kolektivnog stanovanja. Navedenom aktivnošću u prvoj fazi bit će obuhvaćeno oko 11 tisuća korisnika.
Ovih dana započet će i podjela smeđih spremnika za biootpad i korisnicima u individualnom stanovanju (obiteljske kuće). U subotu, 16. listopada, u vremenu od 08.00 do 15.00 sati bit će organizirana podjela smeđih spremnika za obiteljske kuće u ulicama: Maksimilijana Vrhovca, Rudolfa Taclika, Kneza Branimira, Luščić, Bogoslova Šuleka, Celestina Medovića, Dragutina Domjanića, Antuna Gustava Matoša.
Istovremeno korisnicima će biti podijeljene i biovrećice za biootpad te informativno edukativni letak na kojem su navedene informacije o vrstama otpada koje se odlažu u spremnik za biootpad.
Odvajajmo otpad, jer odgovornim pristupom prema odvajanju otpada razvijamo zdrave ekološke navike, smanjujemo količine otpada na Odlagalištu i štitimo okoliš.