Događanja

Održana radionica za limače DV Švarča

12.11.2019. održana je radionica na temu ponovne uporabe predmeta u DV Švarča.