Događanja

4. krug radionica u OŠ Dubovac i OŠ Mahično

Martinje smo proslavili u OŠ Dubovac i OŠ Mahično gdje smo s učenicima 7. i 4. razreda učili o ponovnoj uporabi predmeta.