Događanja

O kućnom kompostiranju u DV Turanj

23. listopada 2019. ugostili su nas mališani DV Turanj s kojima smo naučili nešto više o kućnom k0mpostiranju.