Događanja

Mini tribine u MO Popović Brdo i MO Kamensko

22. listopada 2019. održane su dvije mini tribine: 1 za mještane MO Popović Brdo i 1 za mještane MO Kamensko. Mještani su upoznati s 4 specifična cilja projekta: sprječavanje nastanka otpada, kompostiranje, recikliranje i ponovna uporaba predmeta.