Novosti

3. radionica u DV Švarča

22. listopada 2019. održana je i 3. radionica za djecu DV Švarča na kojoj ih je teta Anamarija još detaljnije upoznala s kućnim kompostiranjem.