Novosti

Reciklažna dvorišta – prikupljene količine otpada govore o sve većoj svijesti građana o značaju odvajanja otpada i zaštiti okoliša

Građani grada Karlovca iz godine u godinu sve više koriste reciklažna dvorišta. Tako je od početka godine do sad u Reciklažnom dvorištu na Ilovcu zaprimljeno više od 435 tona otpada, dok je cijelu prošlu 2019. godinu prikupljeno 220 tona. U 2018. godini ta je količina iznosila 90 tona otpada.

Građani su također često koristili i Reciklažno dvorište Mala Švarča (u funkciji je od listopada 2019. godine) te je u njemu tijekom ove godine do sad zaprimljeno blizu 332  tone otpada.

Od odloženog otpada, najzastupljeniji su glomazni i građevinski otpad, a građani su često odlagali i: otpadne gume, plastičnu ambalažu, tekstil, elektronički otpad, crijep, staklo, papir i kartonsku ambalažu, izolacijski materijal s azbestom itd.

Ovom prilikom još jednom podsjećamo na radno vrijeme reciklažnih dvorišta:

  • ponedjeljak, srijeda, petak: od 07.00 do 15.00 sati
  • utorak, četvrtak: od 12.00 do 20.00 sati
  • subota: od 07.00 do 15.00 sati.

Nedjeljom i blagdanima reciklažna dvorišta ne rade.

Prikupljene količine otpada govore o sve većoj svijesti o značaju odvajanja otpada i zaštiti okoliša. Pozivaju se građani grada Karlovca da i nadalje u što većem broju koriste reciklažna dvorišta, a u slučaju potrebe, djelatnici Čistoće d.o.o. Karlovac na reciklažnim dvorištima rado će im odgovoriti i pružiti dodatna pojašnjenja vezano za korištenje reciklažnog dvorišta.

U Čistoći Karlovac napominju da se  pridržavaju svih mjera i preporuka za zaštitu od korona virusa  te isto mole i građane prilikom dolaska na reciklažna dvorišta.