Novosti

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta

U utorak, 6. travnja mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima s područja MO Knez Gorica, a potom isti dan i građanima s područja MO Popović Brdo.

Građani MO Skakavac, a potom i MO Sjeničak – Utinja moći će opasni i neopasni otpad odložiti u mobilno reciklažno dvorište 8. travnja, dok će 12. travnja mobilno reciklažno dvorište biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Kablari.

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta s lokacijama i terminima postavljanja: