Događanja

Mini tribine u MO Borlin i GČ Novi Centar

By 30/09/2019 October 3rd, 2019 No Comments

26.09.2019. održane 2 mini tribine na temu odgovornog gospodarenja otpadom s naglaskom na kompostiranje, recikliranje, ponovnu uporabu predmeta i sprječavanje nastanka otpada. Posjetili smo MO Borlin i GČ Novi Centar.