Događanja

Listpad započinjemo u PČ Tušilović

03. listopada 2019. održana je informativno-obrazovna radionica za djecu 1.-4. razreda PŠ Tušilović. Radionucu je održala udruga Turbina promjena, a teme su bile kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.