Događanja

Učimo s limačima PŠ Ladvenjak

09. listopada 2019. godine održana je radionica za djecu 1.-4. razreda PŠ Ladvenjak koji su učili o kućnom kompostiranju i ponovnoj uporabi predmeta.