DogađanjaNovosti

Radionica s mandolincima DV Novi Centar

18. studenog 2019. godine održana je prikladna radionica za djecu DV Novi Centar na temu ponovne uporabe predmeta.