Događanja

Otvaramo 2. krug mini tribina u MO Mala Švarča i GČ Turanj

05. studenog 2019. započeli smo s 2. krugom obilazaka mjesnih odbora i gradskih četvrti grada Karlovca. Održane su prve dvije mini tribine i to u MO Mala Švarča i GČ Turanj. Tema drugog kruga obilazaka je kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada.