Edukacija

Odvajajmo papir: za 1 tonu recikliranog papira ne trebaju stabla!

Jeste li znali da papir i karton imaju najstariji postupak reciklaže? Za proizvodnju 1 tone papira potrebno je: 24 stabla, 200.000 litara vode i 4.600 kWh energije.
Za 1 tonu recikliranog papira potrebno je: 0 stabala, 160 litara vode i 2.400 kWh energije.
Odvajajmo papir i karton, koristimo plave spremnike i reciklažna dvorišta, čuvajmo naše 🌳🌳🌳❤️
Pametno odloži #BoljiKarlovac složi