DogađanjaNovosti

Održane mini tribine u GČ Dubovac i MO Velika Jelsa

03. prosinca 2019. održane su još dvije mini tribine i to u GČ Dubovaac i MO Velika Jelsa. Tema tribina bila je kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada.