Novosti

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca od danas na javnom savjetovanju

By 24/01/2022 January 25th, 2022 No Comments

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca, od danas je na javnom savjetovanju. Tim povodom sazvana je konferencija za novinare na kojoj su o Odluci, onome što joj je prethodilo, i što u budućnosti nosi, govorili zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić i direktor Čistoće Karlovac Ivan Polović.

Zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić podsjetila je kako su svi gradovi i općine, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom dužni donijeti novu Odluku, a time i na drugačiji, odnosno novi način formirati cijenu javne usluge. Ta cijena trebala bi ići u smjeru poboljšanja kvalitete usluge, ali isto tako mora biti u skladu i s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša. U proteklom razdoblju Grad Karlovac i Čistoća zajedno su, sukladno Planu gospodarenja otpadom poduzeli niz aktivnosti poput sanacije Odlagališta, nabave i distribucije spremnika za reciklabilni otpad i biootpad, nabave kompostera. Zamjenica gradonačelnika istaknula je kako Čistoća Karlovac nije dizala cijenu usluge od 2010. godine, a 2013. godine cijena je umanjena za 5 posto. Također je rekla kako su različiti pružatelji usluge različito fomirali cijenu kako fiksni dio tako i varijabilni dio, međutim prilikom formiranja ove cijene vodilo se preporukom, odnosno EU direktivom o omjeru 73:27 posto te je tako formirana i predložena cijena. Kako je pojasnila zamjenica gradonačelnika, fiksni dio cijene za sve je jednak, a varijabili dio cijene se razlikuje i ovisit će o odvajanju otpada, odnosno volumenu spremnika.

Pozivam sve građane da se uključe u raspravu i daju svoje prijedloge i sugestije

Zamjenica gradonačelnika rekla je kako se promišlja i o određenim popustima: „Međutim, u ovom trenutku nismo ih stavili u Odluku, jer želimo tijekom javnog savjetovanja doista čuti glas građana i mišljenje svih onih koji su zastupljeni u raznim tijelima, pa tako i u Gradskom vijeću.  Pozivam sve građane da se uključe u raspravu i daju svoje prijedloge i sugestije, te da probamo ići u smjeru kako bi cijena bila što prihvatljivija te da građani imaju što manje troškove. Otvoreni smo za razgovor, na raspolaganju smo za sve informacije, spremni smo pojasniti sve eventualne nejasnoće, ali isto tako i prihvatiti dobre kritike, zaključila je zamjenica gradonačenika Ivana Fočić.

Direktor Čistoće Ivan Polović rekao je kako se poduzimaju sve moguće radnje i tehničke pripreme kako bi sustav gospodarenja otpadom u Karlovcu bio podignut na novi, viši stupanj, sa ciljem da sve svima omogući odvajanje „na kućnom pragu“, a tamo gdje to nije moguće – što bliže kućnom pragu. Podsjetio je kako je Grad Karlovac uz sredstva EU, odnosno Ministarstva i Fonda uložio više od 7 milijuna kuna u nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Spremnici za stambene zgrade su podijeljeni, a radi se o 250 spremnika za papir, 250 za plastiku i 80 spremnika za staklo. Tu su i spremnici za biootpad za stambene zgrade, njih 1100. Kako je istaknuo, već se sad mjesečno prikupi više od 40 tona biootpada, koji je ranije, dok nije bilo spremnika za biootpad, završavao u miješanom komunalnom otpadu.

„Trenutno radimo na podjeli 21 tisuće plavih i žutih spremnika za obiteljske kuće. Bit će podijeljeno i dodatnih 3 tisuće kompostera uz 1300 koji već postoje na terenu, također obiteljskim kućama. Uskoro nam dolazi novo specijalno komunalno vozilo. Riječ je o kamionu s dvije komore koji će biti namijenjen za prikupljanje odvojeno prikupljenih frakcija otpada. On je isto financiran sredstvima EU. Sve što sam naveo, a što je nabavljeno sredstvima EU, države i fondova ne utječe na cijenu javne usluge“, rekao je direktor Čistoće Ivan Polović. Govoreći o strukturi cijene, pojasnio je kako se cijena za sve korisnike sastoji od dvije cijene: od fiksnog dijela cijene odnosno cijene obavezne minimalne javne usluge i varijabilnog dijela cijene za primopredaju miješanog komunalnog otpada koja ovisi o volumenu spremnika i broju pražnjenja unutar jednog obračunskog razdoblja.

„U ovom prijedlog Odluke koji ide na savjetovanje, cijena fiksnog dijela, odnosno obavezene minimalne javne usluge iznosi 52 kune za sve korisnike u kategoriji kućanstvo, i 78 kuna za sve korisnike u kategoriji koji nisu kućanstvo. Cijena varijabilnog dijela je po našim izračunuma oko 8 lipa po litri, što za standardni spremnik od 120 litara iznosi 9,60 kn bez PDV-a, odnosno blizu 11 kn s PDV-om koji je 13 posto. Dakle, najčešći korisnik koji ima kantu od 120 litara po novom izračunu za prosječno dva pražnjenja mjesečno imao bi mjesečnu cijenu za ovu uslugu od oko 80 kn, u koju je uključen i PDV od 13 posto. To je za 30-ak kn više u odnosu na sadašnju cijenu“, pojasnio je direktor Ivan Polović.

Govoreći o razlozima povećanja cijene, naveo je porast operativnih trošova poput cijene goriva. Tu su i operativni troškovi rada dva reciklažna dvorišta, kao i mobilnog reciklažnog dvorišta, koji primjerice, nisu postojali prije 10 godina od kad cijena nije mijenjana. Nadalje, u odnosu na to radoblje, mnogostruko su povećane količine zbrinutog glomaznog otpada. Također, cijena zbrinjavanja odvojeno prikupljenog otpada putem ovlaštenih tvrtki svake je godine sve veća. S rastom količina odvojeno prikupljenog otpada rastu i troškovi. Jednostavno novi troškovi javne usluge rasli su do te mjere da smo morali ići u ovakav način izračuna. Osim toga, i Zakon kaže da onečišćivač mora platiti“, rekao je Polović.

Govoreći o mogućim popustima za građane koji se trude i dobro odvajaju otpad, naveo je popust za npr. korisnike koji kod kuće kompostiraju otpad, zajedno naručuju kontejner za glomazni otpad, češće koriste reciklažna dvorišta i sl.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Karlovca trebala bi stupiti na snagu polovicom godine.

  • O odvozu glomaznog otpada

„Svaki naš korisnik usluge ima pravo jednom godišnje na besplatan odvoz glomaznog otpada. Zimi je lista čekanja nešto kraća, no ljeti su nešto duže liste čekanja. Učinit ćemo sve da te liste budu što kraće, a razmišljamo i o mogućnosti vraćanja odvoza po kvartovima gdje se na neki način većoj grupi građana odnosno za više zgrada može omogućiti zajednička usluga, gdje bi mi postigli veći učinak uz manje troškove.“

 

  • Kako će se znati u zgradama kolektivnog stanovanja koliko je tko bacio otpada?

„Zajedničko korištenje spremnika je regulirano na način da se ili stanari dogovore pa kažu da imaju isti udio u tom spremniku, ili će se ti udjeli dijeliti prema broju stanara u pojedinom stanu, odnosno ukupan zbroj udjela na jednom ulazu mora biti jedan, neovisno o broju stanara.

Savjetovanje s javnošću traje do 23. 2. 2022. godine. Više OVDJE