Događanja

O ponovnoj uporabi predmeta u OŠ Rečica

13.11.2019. održana je radionica za učenike 3. razreda OŠ Rečica na temu ponovne uporabe predmeta.