DogađanjaNovosti

O kompostiranju u MO Orlovac i MO Pokupska dolina

10. prosinca 2019. godine održane su dvije mini tribine na temu kompostiranja. Tribine su održane u MO Orlovac i MO Pokupska dolina.