DogađanjaNovosti

Mini tribine u MO Zadobarje i MO Mala Jelsa

19. studenog 2019. godine održane su mini tribine za mještane MO Zadobarje i mještane MO Mala Jelsa. Tema tribina bila je kompostiranje i odvojeno prikupljanje otpada.