DogađanjaNovosti

Mini tribine u MO Popović Brdo i MO Kamensko

11. prosinca 2019. godine održane su 2 mini tribine na temu kompostiranja za mještane MO Popović Brdo i MO Kamensko.