Događanja

Mini tribine u MO Donje Pokupje i MO Mahično-Tuškani

29. listopada 2019. održane su 2 mini tribine: 1 za mještane MO Donje Pokupje i 1 za mještane MO Mahično-Tuškani.