Događanja

Mini tribine u GČ Gaza i GČ Zvijezda

12.11.2019. održali smo 2 mini tribine, u GČ Gaza i GČ Zvijezda. Teme tribina bile su kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.