DogađanjaNovosti

Mini tribine u GČ Banija i GČ Drežnik-Hrnetić.

By 23/09/2019 September 25th, 2019 No Comments

17. rujna 2019. godine održane su 2 mini tribine; jedna za stanovnike GČ Banija u 17:30 i jedna za stanovnike GČ Drežnik-Hrnetić u 18:30. Tribine su održali predstavnici udruge Carpe Diem, a tema tribina bila je odgovorno postupanje s otpadom s osvrtom na recikliranje, kompostiranje, ponovnu uporabu predmeta i sprečavanje nastanka otpada.