Edukacija

Kompostirajmo :)

Izbjegavajte odlaganje bio otpada s ostalim otpadom, kompostiranjem ga pretvorite u koristan i upotrebljiv proizvod koji hrani tlo na zdrav, ekološki način i smanjuje potrebu za umjetnim gnojivom.