Događanja

Izobrazno-informativna radionica u PŠ Šišljavić

30. listopada 2019. godine održana je izobrazno-informativna radionica za djecu PŠ Šišljavić. Teme radionice bile su kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta.