DogađanjaNovosti

Informativne radionice u OŠ Grabrik, DV Banija i PŠ Goršćaki

By 26/09/2019 October 3rd, 2019 No Comments

25. rujna smo bili na 3 lokacije: OŠ Grabrik i DV Banija su učili o kućnom kompostiranju dok su se djeca PŠ Goršćaki upoznali i s ponovnom uporabom predmeta.