Novosti

Podjela plavih i žutih spremnika u Hrnetiću, Kaštelu, Novakima i Novim Novakima

By 05/01/2022 January 20th, 2022 No Comments

Ovaj tjedan Čistoća d.o.o. Karlovac započela je s podjelom plavih spremnika (za odlaganje otpadnog papira i kartona) i žutih spremnika (za odlaganje otpadne plastike), za obiteljske kuće na području naselja Hrnetić, Kaštel, Novaki i Novi Novaki. Građanima se dijele i edukativni letci o odvajanju otpada.