Novosti

Raspored postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u rujnu

Od idućeg tjedna mobilno reciklažno dvorište ponovo je na terenu.

U ponedjeljak 6. rujna bit će postavljeno prvo u MO Mahično – Tuškani, a potom isti dan u MO Donje Mekušje.

U srijedu, 8. rujna mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju građanima s područja MO Rečica, a zatim i građanima s područja MO Šišljavić.

Stanovnicima s područja MO Zadobarje, a poslije toga i stanovnicima s područja MO Gornje Stative mobilno reciklažno dvorište bit će na raspolaganju u petak, 10. rujna.

Lokacije i satnica postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta u rujnu: