Novosti

Odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest – do 31. prosinca bez naknade

… Građani su iskoristili priliku za besplatno odlaganje navedenog otpada, pa su tako u listopadu odložili više od 74 tone građevinskog otpada koji sadrži azbest, a u studenom 50 tona, dok je primjerice u oba reciklažna dvorišta (Mala Švarča i Ilovac) do 1. listopada odloženo 150 tona.

Od 1. listopada pa do 31. prosinca ove godine, Grad Karlovac i Čistoća d.o.o. Karlovac osigurali su građanima grada Karlovca zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest bez naknade. Za tu je svrhu u Gradskom proračunu prvotno osigurano 130 tisuća kuna, a ovotjednim rebalansom osigurana su i dodatna sredstva, te je sad za tu namjenu osigurano ukupno 240 tisuća kuna.

Građani su iskoristili priliku za besplatno odlaganje navedenog otpada, pa su tako u listopadu odložili više od 74 tone građevinskog otpada koji sadrži azbest, a u studenom 50 tona, dok je primjerice u oba reciklažna dvorišta (Mala Švarča i Ilovac) do 1. listopada odloženo 150 tona.

Tijekom 2019. godine građani su na oba reciklažna dvorišta (uz napomenu da je Reciklažno dvorište Mala Švarča započelo s radom u listopadu 2019. godine), zbrinuli ukupno 23 tone građevinskog otpada koji sadrži azbest.

Podsjećamo da samo građani grada Karlovca (isključivo građani s područja Grada Karlovca – fizičke osobe koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost), mogu bez naknade zbrinuti građevinski otpad koji sadrži azbest na Odlagalištu otpada na Ilovcu (Zagrebačka 17 d, Karlovac). Može se zbrinuti azbestni materijal s krovišta obiteljskih stambenih i pomoćnih objekata koji se nalaze na području grada Karlovca.

Građani sami trebaju organizirati dovoz na Odlagalište, uz napomenu da građevinski otpad koji sadrži azbest mora biti na paleti maksimalne  visine do 80 cm, zamotane strech folijom ili u vrećama, odnosno nikako ne smiju biti rasute.

Zaprimanje otpada se vrši uz predočenje osobne iskaznice te se ujedno ispunjava izjava kojom se potvrđuje da je otpad koji se želi zbrinuti s nekretnine koja se nalazi na području grada Karlovca.

Radno vrijeme Odlagališta tijekom kojeg građani mogu dovesti građevinski otpad koji sadrži azbest: ponedjeljak, srijeda, petak od 7 do 15 sati te utorak i četvrtak od 12 do 20 sati.