Događanja

Završavamo s 1. krugom mini tribina u MO Gornje Mekušje i MO Logorište

31. listopada 2019. održane su posljednje 2 mini tribine 1. kruga. Tribine su održane u MO Gornje Mekušje i MO Logorište te su se mještani upoznali sa sva 4 specifična cilja projekta: sprječavanje nastanka otpada, kućno kompostiranje, recikliranje i ponovna uporaba predmeta.