Novosti

Započela podjela plavih i žutih spremnika za obiteljske kuće

… U predstojećem razdoblju na području grada Karlovca za obiteljske će kuće biti podijeljeno 10 500 plavih spremnika (za odlaganje otpadnog papira i kartona) i 10 500 žutih spremnika (za odlaganje otpadne plastike). Aktivnost podjele spremnika manjeg volumena za obiteljske kuće započela je s Gradskom četvrti Gaza.  

Kroz Projekt nabave spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada nabavljeno je ukupno 22.680 spremnika: 10.750 plavih spremnika za otpadni papir/karton, 10 750 žutih spremnika za otpadnu plastiku, 80 zvona za otpadno staklo i 1.100 spremnika za biootpad. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 6.111.333,80 kn od kojih je Grad Karlovac osigurao 916.700,07  kn vlastitih sredstava, dok su 85% bespovratna EU sredstva.

Čistoća d.o.o. Karlovac do sad je podijelila 80 zvona za staklo, 500 kontejnera od 1100 litara za zgrade kolektivnog stanovanja od kojih je 250 za papir i karton, a 250 za plastiku te 1.100 spremnika za biootpad.

U predstojećem razdoblju na području grada Karlovca bit će podijeljeno ukupno 10.500 plavih spremnika (za odlaganje otpadnog papira i kartona) i 10.500  žutih spremnika (za odlaganje otpadne plastike) manjeg volumena, za obiteljske kuće. Aktivnost podjele spremnika za obiteljske kuće započela je danas, u Gradskoj četvrti Gaza. Tijekom podjele spremnika građanima se dijele i informativno edukativni letci o odvajanju otpada.

Podjelom svih spremnika građanima će biti omogućeno odvajanje reciklabilnog otpada „na kućnom pragu“. Također, građanima su na raspolaganju i dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči u koja mogu dovesti neopasni, ali i opasni otpad. Osim toga, građani imaju mogućnost i jednom godišnje bez naknade naručiti kontejner za odvoz glomaznog otpada.

Očekujemo da će navedene mogućnosti za odvajanje otpada doprinijeti smanjenju ukupnih količina otpada na Odlagalištu, manjem broju divljih odlagališta i naravno, čišćem i još ljepšem okolišu našeg grada. 🙂