Novosti

Veće količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnim dvorištima

Građani grada Karlovca sve češće koriste reciklažna dvorišta, a u prilog tome govore i podaci o količinama. U odnosu na 2019. godinu, u 2020. godini povećane su količine odvojeno prikupljenog otpada u reciklažnim dvorištima na Maloj Švarči i Ilovcu. U RD Ilovac u 2019. godini prikupljeno je blizu 184 tone, dok je u 2020. godini prikupljeno 595 tona. U RD Švarča koje je započelo s radom u listopadu 2019. godine, u 2020. godini količina odvojeno prikupljenog otpada iznosi 404 tone.