Prijavi komunalni problem

U tvojoj ulici je nagomilan krupni otpad? Vaša kuća/zgrada ima problem s odvozom otpada? U vašem susjedstvu je niknuo ilegalni deponij?
Telefon
Web Obrazac
Prijavi na linku

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.