DogađanjaNovosti

Učimo s djecom DV Grabrik

Ponovo smo se družili s djecom DV Grabrik i uživali u predivnom novom objketu. Tema radionce bila je ponovna uporaba predmeta.