DogađanjaNovosti

Tema kućno kompostiranje u DV Grabrik i OŠ Švarča

24. rujna 2019. ugostili su nas u DV Grabrik i OŠ Švarča gdje smo učili o kućnom kompostiranju.