Novosti

Podjela plavih i žutih spremnika u MO Borlin

Ovaj tjedan započela je podjela plavih spremnika za otpadni papir i žutih spremnika za otpadnu plastiku, na području MO Borlin.